Oferta firmy TESTO

Termometry:  
  Testo 103
  Testo 104
Testo 104-IR
Testo 105
Testo 106
  Testo 108
  Testo 110
  Testo 720
  Testo 926
  Wodoodporny minitermometr
   
Rejestratory:  
  Testo 174H
  Testo 174T
  Testo 175-H1
  Testo 175-T1
  Testo 175-T2
  Testo 175-T3
   
Tester jakości oleju:  
  Testo 270
Pehametry:  
  Testo 205
  Testo 205 zestaw startowy
  Testo 206-pH1
  Testo 206-pH1 zestaw startowy
  Testo 206-pH2
  Testo 206-pH2 zestaw startowy
   
Rejestratowy WiFi Saveris 2:  
  Testo Saveris 2-T1
  Testo Saveris 2-T2
  Testo Saveris 2-T3
  Testo Saveris 2-H1
  Testo Saveris 2-H2
  Testo Saveris 2 zestaw do lodówek
   
Pirometry:  
  Testo 104-IR
  Testo 805
  Testo 826-T2
  Testo 826-T4
  Testo 831
   
Termohigrometry:  
  Testo 608-H1
  Testo -H2
  Testo 623
  Testo 622
  Testo 625