Przyrządy pomiarowe:

elektroniczne termometry laboratoryjne
minutniki
mikropipetory
pH-metry (Hanna Instruments)
refraktometry
termohigrometry