Podłoża mikrobiologiczne:

podłoża suche, peptony i agary
dodatki i suplementy do podłóż
podłoża gotowe na płytkach, w butelkach, w probówkach
testy do diagnostyki mikrobiologicznej
krążki do oznaczania wrażliwości drobnoustrojów
podłoża do oznaczania drobnoustrojów i wskaźników w mleku i przetworach mlecznych
podłoża do oznaczania wskaźników mikrobiologicznego zanieczyszczania wody
podłoża do oznaczania drobnoustrojów chorobotwórczych i wskaźników w mięsie i przetworach mięsnych