Wyposażenie laboratorium
Szkło, porcelana i polipropylen Urządzenia laboratoryjne Surowce chemiczne
Odczynniki chemiczne Przyrządy pomiarowe Szkło miarowe i sprzęt dozujący
 
Środki dezynfekcyjne
Materiały opatrunkowe
Filtry, papierki i sączki analityczne
Materiały jednorazowego użytku
Podłoża mikrobiologiczne
Testy fotometryczne, testy paskowe