Odczynniki chemiczne:

alkohole
kwasy
sole
tlenki
zasady
inne