Materiały opatrunkowe:

gaza
lignina
wata
kompresy niejałowe